Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời? Does tanning in a tanning bed cause less damage than natural sunlight?

A. It doesn’t matter whether you get it from the sun or from artificial sources such as sun lamps and tanning beds — ultraviolet (UV) radiation is linked to skin cancers (including basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma) and to other sorts of skin damage, particularly premature skin aging (photoaging).

UV radiation is one part of the spectrum of light that reaches the earth from the sun. At the UV end of the spectrum, the wavelengths are too short to be visible to the naked eye. They range in length from 100 to 400 nanometers (nm, or billionths of a meter) and are classified — from the longest to the shortest — as UVA (320 to 400 nm), UVB (290 to 315 nm), and UVC (100 to 280 nm). UVA rays, which penetrate deep into the skin, are responsible for tanning. UVB rays damage superficial skin cell layers, causing sunburn. UVC rays, the shortest, are considered harmless, since most UVC light is absorbed by ozone in the upper atmosphere and thus does not reach the earth. Of the UV solar radiation that does reach the earth, up to 95% is UVA, and about 5% is UVB. For years, scientists believed UVB rays were the most harmful, because sunburn is linked to melanoma, the deadliest form of skin cancer. But since the late 1980s, we’ve learned that UVA rays also increase skin cancer risk — and they are the main cause of photoaging.

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Tanning beds use fluorescent bulbs that emit mostly UVA, with smaller doses of UVB. The UVA radiation is up to three times more intense than the UVA in natural sunlight, and even the UVB intensity may approach that of bright sunlight.

We first learned about the harmful effects of sunlight from long-term population studies. Our understanding of the risks associated with tanning beds has developed more slowly, because they are a relatively recent phenomenon, first appearing commercially in the United States during the late 1970s. Since the late 1990s, however, mounting evidence has shown a link between tanning bed use and all skin cancers. In 2002, a National Cancer Institute study found that use of an indoor tanning device was associated with a 50% increase in the risk of basal cell carcinoma and a more than 100% increase in the risk of squamous cell carcinoma.

In 2007, the International Agency for Research on Cancer analyzed 19 studies on indoor tanning and the risk for melanoma. It concluded that people who started indoor tanning before age 35 had a 75% greater risk of developing melanoma. Since 2003, UV radiation from any source has been listed by the U.S. National Toxicology Program as a known carcinogen (cancer-causing substance). Currently, many government agencies caution against tanning.

Laboratory research has helped us understand how tanning affects skin cells.

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Both UVB and UVA rays damage the cells’ DNA, potentially causing mutations that may lead to cancer. This same DNA damage is the cause of tanning. In other words, tanning itself is a sign of DNA damage in the skin.

Despite the clear evidence that it’s unsafe, the use of tanning beds is on the rise. Nearly 30 million people in the United States tan in salons every year, most of them women between the ages of 16 and 49. Surveys show that many people understand the risks but continue to tan because they think it makes them look healthy.

Meanwhile, the tanning industry makes misleading claims for the healthfulness of indoor tanning. One claim is that it helps build a base that protects against sunburn. It does, but only slightly — the equivalent of a sunscreen rated SPF 4 or less. Another claim is that tanning is a good way to stimulate the skin’s production of vitamin D, a hormone that’s essential to bone health and has been linked to a reduced risk for several cancers. But you can get all the vitamin D you need in a daily vitamin D supplement, which offers all the benefits without any of the risks to your skin.

Titan Gel– chức năng – giá

Titan Gel– chức năng – giáTitan Gel một Gel đó được thiết kế để phát triển ta sản xuất khác thích rất phổ biến trên net. Hàng ngàn người đàn ông yêu cầu khác, ox họ có nghĩa vụ phải Titan Gel mua’, đọc khác người có kinh nghiệm và yêu cầu b rezurc Giá năm hoặc ox, họ có thể để nó ở đó cả. Một lần nữa và một lần nữa khác chết chức năng cung cấp chức năng giá giá câu hỏi, ox chết đánh giá và kiểm tra trên mạng đang Giả, hoặc ox việc ở Đức sẵn Gel thực sự hoạt động.

Trong ngày hôm nay -Kiểm tra, chúng tôi thấy đón các sản phẩm gần gũi hơn với một – chúng tôi đã mua nó để thiên thần web của chúng tôi kinh nghiệm và Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực y tế, rõ ràng Thú đích thực.

Được chính xác sản xuất nói, là để thừa nhận chức năng giá nặng một lần nữa – bởi vì ông mũ coi khác dường / các đơn vị, hành ông nhiều trang Web tạo ra, hành vi để tăng kích thước mà người đàn ông, titan Gel mua gì. Trên mỗi trang Web thành phần khác nhau và các hiệu ứng được hứa. Chúng tôi tóm tắt lần khoảng:

Titan Gel– chức năng – đánh giá – diễn đàn Nữ Việt nam

Đến 4 cm

60% đ kích Thước dương vật

Tăng cường khả năng chịu đựng trong quan hệ tình dục

Cương cứng hỗ trợ cho nên mạnh mẽ hơn và dai dẳng cương cứng

Mạnh Hơn Thanh

Thực ra, chính xác là người đàn ông của rogue Giả, các nhà cung cấp để Greenbeam, PotenzTabs24 hoặc Erozon Max gr: chết, phải được tăng lên, thanh đang tốt hơn và montauban trọng thứ ham Muốn tình dục Và cương cứng mọi tất cả, chỉ tốt hơn vậy rất nhiều ảnh hưởng trong một chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam sản phẩm. Thường người đàn ông, nên có thể tăng montauban testosterone chứng minh mũ chết bị đón sao chép liên kết thành phố vì vậy, đến nay, chỉ Ciavil quản lý. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn – cho đến nay, mũ sao chép liên kết thành phố, không có nhiều, Chỉ có thể đơn giản là một lời hứa như vậy lời khuyên. Và mặc dù chúng tôi đã có thể ước tính trước, để đã cho phẩm một sản nó khác ở đây là, chúng tôi đã mua titan Gel cho cho niềm tin đọc.

Bạn yêu cầu thiên thần để sử dụng titan Gel? Trên Internet người đàn ông thông báo trước, không có gì mới dòng giả đồ, không có chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam hướng dẫn. Chỉ khi người đàn ông giữ các sản phẩm, ngay cả trong tay, học đàn ông của muốn nó thực sự làm việc – và. khá dễ dàng. Tôi xin trích dẫn chết gói:

“Áp dụng các mong muốn số Tiền với sự giúp đỡ của các trong tầm tay.”Đức: “mong Muốn Stamos với sự giúp đỡ của các trong tầm tay.”

Titan Gel– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần chi phíTitan Gel– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần chi phí

Đây là tất cả. Không có gói hoặc Bổ sung tương tự, nó là viết tắt dễ dàng chỉ câu này trên Ống và trên thùng. Dễ dàng để áp dụng các titan Gel với T-sẵn sàng rồi, phải phát triển. Này nhắc đón một ephriam năm Marathon Đêm, mà là nghĩa vụ để tăng khả năng một cách tương tự.

Bạn muốn Titan Gel mua? Các mọi người nghệ sĩ. Trong thực tế, nó thậm chí cả thành NH V sehny dễ dàng để Gel. Một mặt, có rất nhiều người khác nhau trang Web khác, bàn tay, các quy trình phức tạp. Gì người đàn ông trọng sẽ trả tất cả những trường hợp này, mỗi lần giao hàng, chúng ta có thể Mồi đến đến däfür làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí đón suy nghĩ.

Một phần m SEI tuyên bố rằng hạnh Titan Gel là một trong nhà Thu SEI – đó là thành của R SEI. Tôi có trong danh điển hình đông 3 Thuốc trong các Tuyến gọi là titan Gel nói bất cứ điều gì cho bất cứ ai, và nó montauban trong bán buôn thành là có. Montauban bị Amazon đã được liệt kê titan Gel thành, làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí con số có thể sẽ à các phản Hồi âm chết bán cho báo chí giáo. Kết luận: titan Gel gì người đàn ông ở Đức thành bị Amazon hoặc trọng dược mua – chính xác để Ứng Siêu hoặc Lissilust.

Titan Gel– choáng – tác dụng phụ có đau không? – ý kiến

Quá trình đặt hàng là hơi khác nhau trên tất cả phát tri mẹ. Sao chép liên kết thành phố tất cả chung: Người đàn ông một dành cho tên và số điện thoại của mình và mọi sau đó gọi. Một phần, phải, đàn ông, montauban, mình địa chỉ nhập, bị nhất cung Cấp theo anh ta trên sao chép liên kết thành phố Tên Và số. À, chúng tôi đã lần đầu tiên hiểu thành, chúng tôi nhìn một khía cạnh khác, trên các người đàn ông gì trật tự. Đôi khi không có mô tả bạo lực nội dung khiêu dâm.

Người đàn ông, vào đây vào “Trật tự”, vì vậy mọi người đổi hướng đến một trang khác trên những người đàn ông của mình địa chỉ dữ liệu và một phù hợp Cũ chọn gì. Tất nhiên, không cần phải mua titan gel ống miễn phí. Cho một không hiệu quả choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến sản phẩm tuy nhiên, không bao giờ bỏ lỡ tốt Cũ.

Sau khi nhập dữ liệu, người đàn ông, sau đó, là ở đây, trong 20 Phút, chúng tôi được gọi. Ngoài ra, gì, đàn ông, montauban ngay lập tức gửi CH từ đặt-các công trình sao chép liên K từ vào thành. Và ý thức. Anh bạn, anh biết đấy, thực sự gọi tôi.

Sau 30 Phút về cuộc gọi, một giáo đến sự khó chịu người phụ nữ thành đúng cách tâm trí tôi trước sau đó mới nói hạnh chết choáng choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến tác dụng phụ có đau không? ý Ki tấn kết nối trang là xấu và cô ấy gọi lại sau. Sau đó cô được gọi là đang tiếp theo thứ đầu Tiên năm. Cô ấy hỏi tôi, để nhiều inch, tôi sẽ có thích dương. Tôi nói tôi không nghĩ về điều đó.?? co. Cô ấy nói, đằng sau khi chết một Ống tôi được lệnh có tối da 1cm có thể. Tôi nên để tôi thơ hoạt náo bằng mà 2 ống titan Gel để lên đến 5 cm quá, red.

Tôi từ chối việc Cũ và nói hạnh tôi ở lại bị trật tự vậy. “Tôi có mà một Cũ…”nghe từ điện Thoại của tôi, tôi bị gián đoạn cô và nói rằng hạnh ý tôi là Ống titan Gel mua muốn không có nhiều Chào mừng lễ phục sinh. Hơn, gấu và đơn giản đơn giản mọi mỗi tiền giao hàng.

Titan Gel– nơi để mua – Gia – thuốc – Amazon – ebay – AliexpressTitan Gel– nơi để mua – Gia – thuốc – Amazon – ebay – Trang

Cách duy nhất để trả tiền cho hàng của bạn là bằng tiền mặt trên giao hàng. Tại sao trang / đơn vị vậy? Chết thanh toán mỗi tiền giao hàng nghiện là sản phẩm cho nhau, dẫn đến một điều gì đó. Bởi vì mũ người đàn ông một người Ở đầu tiên hơn, gấu và đơn giản đơn giản và trình bày nhận, đó là không thể để lấy lại vinh Thiến. Nếu người đàn ông “gian lận.” bị Google đi, sau đó rõ ràng cho bạn vô số trị và xã nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress hội của người mua, chết bài báo khác nơi để mua giá thuốc ebay Trang ra lệnh, như anh đã nhận được.

Về cơ bản, cũng chính xác là chúng tôi để. Ra lệnh cho chúng tôi được chỉ định một Gel là phóng đại của thế, hoàn toàn thành phần khác nhau mũ n trong mạng. Cho mục đích này, cùng áp dụng. Cho người bán được không chịu trách nhiệm về sự trở lại của hàng Hóa của chúng tôi.

Để đã nói chúng ta đã mua titan Gel để đón xem bí ẩn này sản phẩm gần gũi hơn. Chuẩn bị là nơi để mua giá thuốc Amazon Trang ebay, dày– hoặc mở rộng, chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm vậy???. Trên Scientic s, đó là nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress cách dễ dàng không h TÊN pháp, CH được sử dụng để kích thích dương vật Tăng trưởng. Chúng tôi muốn đặt hàng, tuy nhiên, à, chúng tôi đã tò mò về các Cấy pH TRUYỀN giáo. Chúng tôi đã tìm ra sự thật thú vị.

 

[Top]

Chocolate slim– chức năng – giá

Sô cô la mỏng là một sản phẩm đủ mà chúng ta có thể giải quyết cho một mỏng cơ thể mà không ? Rất tiếc chúng tôi, cơ thể không phải luôn luôn có tốc độ mà chúng ta muốn.

Một chế độ ăn nghèo, thiếu chức năng giá phong trào, một lối sống của ngồi và căng thẳng có thể gây ra cân trên quy mô, đó với độ tuổi khó khăn hơn để làm biến mất.

Này như thế nào, cụ thể là nó có hiệu chức năng giá quả không ? Và những gì được thành phần của nó ? Bạn có thể khám phá ra nó trong bài viết của chúng tôi : gốc Sô cô la : các diễn đàn ý kiến, kiểm tra và ý kiến.

Chocolate slim– chức năng – đánh giá – diễn đàn Nữ – Việt nam

Hoặc mua và những gì giá ? Ở hiệu thuốc hoặc trên Amazon ? Các ứng dụng và tài liệu tham khảo. Nó là cũng nên có kiến thức của các trang web: 11.chocoslim.pro.

Hôm nay, đó là thời trang là “phù hợp với” và mỏng, và vì vậy, nếu bạn vẫn còn có cân, anh bạn nên quan tâm đến các sản phẩm chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam này và kiểm tra làm thế nào để giảm cân rất ngon !

Các sản phẩm có hiệu quả, chúng tôi đã sử dụng thực tế là của họ giá rất cao. Này, nên nó bất ngờ chúng ta ? Có lẽ là không. Nếu một sản phẩm đặc trưng bởi chất tốt và hiệu quả, như vậy chúng ta nên trả nhiều hơn, thay vì chi khoản tiền nhỏ cho sản phẩm không hiệu quả.

Không tốn bao nhiêu tiền để Sô cô la ban đầu chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam Mỏng ở Pháp ? Giá của Sô cô la mỏng là rất kinh tế thực sự là, chỉ vì 49 euro cho một sản phẩm đó là thực hiện của các yếu tố cơ, đây là giá tốt nhất.

Nó là thú vị để kiểm tra những hiện tại giá trên trang web của nhà sản xuất 11.chocolate slim .pro. Ngoài ra, các sản phẩm là không chỉ có hiệu quả, nhưng cũng có thể nó sẽ làm cho quá trình mỏng thú vị hơn.

Chocolate slim– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần – chi phíChocolate slim– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần – chi phí

Nếu bạn có quyết định thử sản phẩm này, vẫn chỉ là câu hỏi của mua. Hoặc là nó an toàn hơn để mua Sô cô la ? Ở hiệu thuốc trên Amazon, các góc tốt, Ebay ? Không ai trong số này là nơi thích hợp cho việc mua sản phẩm này. Nơi để mua Sô cô la ? Không phải trong nhà thuốc hoặc trên Amazon, bởi vì chúng tôi có thể tìm thấy hàng giả. Tốt nhất và cách an toàn nhất sẽ được đặt Sô cô la trên trang web chính thức 11.chocoslim.pro, nhờ vào đó chúng ta sẽ có đường an toàn mà các sản phẩm là bản gốc và chất lượng tốt. Chúng ta không nên lãng phí thời gian tìm cho sản phẩm này trong nhà thuốc, làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí bởi vì chúng tôi có thể tìm thấy hàng giả.

Thứ tự của Sô cô la Mỏng là rất đơn giản. Liên lạc với các bộ phận bán hàng được

luôn luôn sẵn sàng, vì vậy, trong trường làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí hợp các câu hỏi, họ sẽ giúp chúng tôi.

Chúng tôi đang dựa trên tất cả vào chất lượng của các sản phẩm được chọn. Đôi khi, bạn sẽ tìm thấy sản phẩm trong một hiệu thuốc với dòng chữ “choco mỏng” : đó là một sự giả mạo, vậy nên đừng lãng phí tiền cho điều đó. Không đi vào xem xét sản phẩm này nếu bạn đang ở hiệu thuốc. Có Sô cô la mỏng từ nguồn của nó.

Chocolate slim– choáng – tác dụng phụ có đau không? – ý kiến

Nó là hoàn toàn bình thường mà trước khi mua một sản phẩm, chúng tôi đọc đầu tiên của tất cả các ý kiến của mình trên một diễn đàn này. Sô cô la có thể gây ngạc nhiên còn lớn nhất có vấn đề. Số lượng người và gán, thu được hình bóng của những giấc mơ của họ với sản phẩm này đã được như vậy mà ông đã có rất tốt ý kiến trên diễn đàn này.

Sô cô la Mỏng như vậy rất tốt ý choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến kiến trong số những người có được sử dụng nó, nhưng cũng nằm trong số những người đã thử nghiệm, nó ngắn như vậy. Sô cô la Mỏng hóa ra là rất tốt, và đánh giá của sản phẩm này là dự kiến sẽ rất tích cực. Vì vậy, hãy nhìn xuống một số ý kiến, mà sẽ cho phép chúng ta phải có một quyết định công ty đối với các sản phẩm này :

Các thành phần chứa trong các sản phẩm cung cấp sự an toàn mà chúng ta làm nuirons không phải sức khỏe của chúng ta. Rằng chúng ta sẽ tìm trong chúng tôi lắc Sô cô la ?

Cà phê, đó sẽ làm giảm sự thèm ăn và sự gia tăng năng lượng;

Kỷ tử, một người đàn ghi Rằng chúng ta sẽ tìm trong chúng tôi lắc Sô cô la Slimnaturel;

Quả trái, đó là một nguồn tự nhiên của chống;

Của chia hạt giống, có mức độ hiệu quả các mức độ.

Các ca cao tự nhiên, nó tăng tốc việc đốt.

Về sự trích xuất của linh chi, mà sự choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến trao đổi chất bình thường của béo.

Sô cô la Mỏng là một sản phẩm cách mạng giúp đỡ để có được nạc chất lượng cao và thành phần giàu có. Đây là một bổ sung đó không chỉ có ảnh hưởng đốt béo khỏe mạnh và tự nhiên, nhưng cũng nó cải thiện các hoạt động của toàn bộ cơ thể.

Nó được thiết lập sử dụng nhiên liệu và không gây tác dụng phụ, nó không tạo ra dị ứng và không được chơi trên các tố, đó là thường thì vấn đề của các sản phẩm giảm béo. Một trong những ưu điểm của nó, chúng tôi cũng có thể đề cập đến nó hoạt động của làm sạch, mà đóng một vai trò tích cực trên da, sức sống của nó, nó ẩm và màu sắc của nó, hơn nữa, nó giúp rất nhiều để chiến đấu chống lại mụn và điểm đen. Cocktail là chống di động và làm cho da linh hoạt hơn.

Các nhà sản xuất bắt buộc bạn này để mất liên tục sản phẩm bởi vì lúc này, anh dừng lại, các hiệu ứng biến mất và các bảng anh trở lại.

Chocolate slim– nơi để mua – giá – thuốc – Amazon – ebay – AliexpressChocolate slim– nơi để mua – giá – thuốc – Amazon – ebay – Aliexpress

Sô cô la cho phép anh để giải quyết cho một bóng đẹp và một cơ thể Sô cô la cho phép anh để giải quyết cho một bóng đẹp và một cơ thể đúng cách nuôi dưỡng, luôn luôn,đúng nuôi dưỡng luôn luôn, chỉ sau 4 tuần chữa nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress bệnh của bạn, bạn sẽ được thêm vào một không gian lớn hơn kích thước của bạn, một sự cải tiến của bạn tóc, da của bạn của mặt, vì làm sạch toàn bộ cơ thể của bạn của những độc tố.

Những sự khác biệt nhỏ trong xuất hiện sẽ bổ sung chỉ có các bảng hiệu ứng đó bạn sẽ làm đồ uống này. Sô cô la Mỏng là một sản nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress phẩm mà bạn có thể đưa mỗi ngày do các thành phần giàu có và nó thơm ngon, và đó với thành công có thể thay thế người bạn tốt nhất của món tráng miệng, mà không gây ra lắng đọng của béo.

[Top]

Hammer of Thor – chức năng – giá

Sự hài lòng về tình dục là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến cả nam giới và phụ nữ. Làm hài lòng đối tác của bạn về tình dục là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ hay hôn nhân nào lành mạnh.Đa số các cuộc hôn nhân và các mối quan hệ kết thúc vì không có sự hài lòng về tình dục.Đây là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Vấn đề này là không thể thỏa mãn được câu hỏi của họ. Câu hỏi được trả lời là nguyên nhân thực sự của việc này, và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn điều này, đảm bảo lợi ích của một mối quan hệ?

Xuất tinh, thiếu kích thích, không để làm cho đối tác đạt cực khoái, vấn đề cương dương, thời gian ngắn quan hệ tình dục và thiếu an ninh trong giường.Be có thể hiểu điểm yếu của họ trên giường, giải quyết chúng và biết mong muốn của đối tác của bạn quan trọng.Healthy quan hệ tình dục bắt đầu trong não bộ não gửi tín hiệu đến các bộ phận của cơ thể, chẳng hạn như bộ phận sinh dục mà, khi kích thích, làm cho bạn để có thể đóng một vai trò tốt trong giường. Hammer của Thor là Giải pháp tốt nhất cho bạn và sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này. hammer of thor là một công thức hiệu lực tình dục chỉ tự nhiên giúp giải quyết rối loạn chức năng tình dục ở nam giới.

Hammer of Thor – ý kiến – chức năng – đàn – đánh giá – Việt nam

Nó được bào ý kiến chế để tăng cường dương vật và cải thiện sản phẩm tình dục nam. chức năng. được làm từ đàn nguyên liệu tự nhiên và hoạt động hoàn hảo mà không ảnh hưởng đến định dạng di truyền của bộ phận sinh dục nam. đánh giá. Sản phẩm được Việt nam làm từ nguyên liệu tự nhiên kết hợp hiếm có, giúp khắc phục các biến chứng sinh sản nam..

Công thức này ý kiến được xây dựng vào cơ thể nam thông qua việc uống viên nang (Một viên nang mỗi ngày là đủ). Hammer of Thor chức năng. Công thức chứa đàn L-Arginine và có nhiều loại vi chất dinh dưỡng giúp với rối loạn chức năng tình dục. Hammer of Thor đánh giá. Đôi khi, bạn Việt nam có thể có một hương vị khác nhau đối với một số người, bởi vì sản phẩm là làm từ các sản phẩm herbs.The sẽ giúp bạn thoát khỏi các biến chứng như xuất tinh sớm..

Hammer of Thor – choáng – tác dụng phụ – đau

Hammer of Thor - choáng - tác dụng phụ - đauNó có các choáng thành phần sẽ giúp bạn kéo dài hơn và trở thành một con thú trong bed.Ere vấn đề ction cũng sẽ được giải quyết. tác dụng phụ. Nó sẽ giúp đau bạn có cương cứng lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn.. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ kéo dài trên giường trước khi xuất tinh.

Những người có choáng cương cứng cuối cùng ít hơn 2 phút, bạn có thể sử dụng sản phẩm này. Hammer of Thor tác dụng phụ. Điều này sẽ đau gây ra các mạch máu tăng lên, cho phép máu lưu thông hiệu quả hơn, do đó cải thiện cương cứng.. Nhiều người mất hứng thú với hoạt động tình dục.

Hammer of Thor – làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần

Thành phần này làm thế nào để sử dụng cũng hoạt động để giúp bạn gỡ rối các vấn đề liên quan đến kích thích. thành phần. Khi được kích phần thích, bộ phận sinh dục của nam giới sẽ phản ứng và trở nên cương cứng trước khi quan hệ tình dục.. Sản phẩm giúp giải quyết vấn đề này cho nam giới có vấn đề với kích thích.

Sản phẩm cũng làm thế nào để sử dụng giúp giải quyết chứng bất lực.Vì những lý do này sản phẩm này được biết là có thể thực hiện các hoạt động khác nhau. Hammer of Thor thành phần. Trợ giúp trong phần sự tăng trưởng của kích thước của dương vật cũng là một trong những đặc tính của sản phẩm.Mặc dù một số cho rằng kích thước của dương vật không quan trọng, nhưng Phần lớn yêu thích quan hệ tình dục với đàn ông với penises.To lớn để đạt cực khoái cũng là một vấn đề giữa nam giới và phụ nữ.. Thành phần của sản phẩm này sẽ giúp bạn đạt được cực khoái.

Hammer of Thor – nơi để mua – giá – nó nằm ở hiệu thuốc – amazon – ebay – Aliexpress

Hammer of Thor - nơi để mua - giá - nó nằm ở hiệu thuốc - amazon - ebay - AliexpressNgoài ra, nó nơi để mua giúp người đàn ông để đáp ứng phụ nữ của họ, gây ra cho họ để đạt đến cực khoái.Sau khi sử dụng sản phẩm, kết quả là tích cực cho cả hai bên. giá. Kết quả sau nó nằm ở hiệu thuốc khi sử dụng sản phẩm bao gồm sự hài lòng của cả hai bên, với cương cứng lâu dài và mạnh mẽ hơn, dương vật của bạn sẽ rất lớn , và niềm vui sẽ tăng. amazon. Lợi thế của ebay tâm trí của việc sử dụng sản phẩm là bạn sẽ có can đảm để đứng đối mặt với phụ nữ. Aliexpress.

Trong phần lớn nơi để mua các thành phần được sử dụng để sản xuất sản phẩm là 100% tự nhiên, là chiết xuất thực vật foun Trên thế giới, bao gồm: Hammer of Thor giá. Zinc.Is là một nó nằm ở hiệu thuốc yếu tố rất quan trọng đối với ham muốn tình dục. Hammer of Thor amazon. Hammer of Thor ebay chứa lượng kẽm hàng ngày cần thiết mà một người khỏe mạnh cần. Hammer of Thor Aliexpress.

[Top]

Detoxic

DetoxicKý sinh trùng là sinh vật xâm nhập những cơ thể và thức ăn trên dinh dưỡng và máu topforma-vn.com để sống.

Ký sinh trùng có thể được bên trong và bên ngoài. Trong detoxic diễn trong khi ký sinh trùng bên ngoài thường có thể nhìn thấy những con người mắt và có thể dễ dàng bỏ qua một số phương pháp, ký sinh trùng nội bộ rất khó để phát hiện và đòi hỏi nhiều sức lực cho chúng tôi.

Ký sinh trùng đang bên ngoài ký sinh trùng lây lan nhanh chóng qua detoxic vật dụng cá nhân, quần áo và khăn trải giường. Vì vậy, để ngăn ngừa để thoát khỏi chúng hoàn toàn, nó là cực kỳ quan trọng là người khác được giữ từ lây lan. Một số nhà detoxic các diễn đàn ổn định, đủ để có một ký sinh trùng và bỏ nó hoàn toàn.

Detoxic – ý kiến – chức năng – đàn – đánh giá – Việt nam

Rốt để ăn một biết chữa bệnh ý kiến cho việc điều trị của ký sinh trùng đường ruột. Lấy hai cà rốt và rállelas. Ăn bụng trống rỗng sớm vào buổi sáng. Làm hàng ngày này, không chỉ có thể giúp đỡ bạn để thoát khỏi ký đàn sinh trùng, bạn có thể detoxic các diễn đàn ngăn chặn chức năng điều này trong hiện tại, nhưng cũng giúp từ tương lai cuộc tấn công. Để ăn như một thêm lợi ích, cà rốt cũng sẽ giúp giữ cho mắt của bạn khỏe mạnh Việt nam.

Một Cốc nước của bạc hà và một chút muối ý kiến và nước chanh. Thức uống này sẽ giúp cho một vài ngày, loại bỏ tất cả các loại ký sinh trùng. Ký sinh trùng detoxic ý kiến có thể gây ra suy dinh dưỡng và những vấn đề khác trong cơ thể và, do đó, nó rất quan trọng để bỏ cơ thể đến một sức khỏe hoàn hảo. click: myproshape.com

Detoxic – ý kiến – chức năng – đàn – đánh giá – Việt nam

Coco thụ dừa, bạn có thể rào giết tất cả những ký sinh chức năng trùng trong dạ dày. Làm điều này trong một tuần Việt nam, khi bạn nghi đàn ngờ sự hiện diện của ký sinh trùng. Uống nước cốt dừa và nghiền dừa với nhau, cơ thể của bạn trong việc theo dõi của chữa lành nhanh chóng, trong một vài ngày.

Dầu thầu dầu và sữa trong Một ly đưa sữa ấm, với hai muỗng cà phê dầu đánh giá thầu dầu. Sữa này là để loại bỏ những ký sinh trùng là để uống detoxic thông qua phân. Bạn có thể làm nó liên tục trong một tuần cung cấp cho bạn tổng đánh giá cứu trợ từ ký sinh trùng đường ruột.

Detoxic – choáng – tác dụng phụ – đau

Hạt giống chanh Hạt chanh nghiền nát có thể giết ký sinh trùng và bỏ hoạt động của họ trong dạ dày. Có hạt giống của chanh và tritúralas cho đến khi bạn có một detoxic diễn đàn dán. Thêm dán này trong một ly nước, và bébelo choáng. Bạn có thể thêm một ít nước chanh. Nếu nó là có thể, như là họ đang rất cay đắng, và chỉ là những hạt giống, và trágalas nhai

Lựu Uống nước trái cây của granada cung cấp cứu trợ là cần thiết, nếu bạn có ký sinh trùng trong dạ dày. detoxicRodie bạn có thể ăn hoặc có trong hình dạng của trái choáng cây đau. Granada để detoxic các diễn đàn thêm vào phần ăn hàng ngày (ví dụ như trong xà lách) sẽ giúp anh điều này, dạ dày sạch sẽ và khỏe mạnh.

Những hạt giống của tác dụng phụ đu đủ Đen hạt giống của đu đủ mà chúng tôi ném đi mỗi ngày sau khi ăn trái cây tươi ngon, có thể thực sự giúp đỡ để thoát khỏi cơ thể chúng ta ký sinh trùng. Không phải để xử lý tiếp theo thời gian, vào thùng rác. Tritúralas và tác dụng phụ chùm họ vào một dán, detoxic ý kiến cho rằng bạn có thể tiêu thụ cùng với trái cây, làm sạch đường tiêu hóa và giữ cho nó miễn phí của ký sinh trùng.

Detoxic – choáng – tác dụng phụ – đau

Cà chua Chặt hai cà chua và thêm một chút muối và tiêu đen. Ăn mỗi ngày để ngăn chặn lây nhiễm gây ra bởi nấm và ký sinh trùng trong cơ đau thể và dạ dày.

Tỏi, thậm chí nếu nó là một mùi rất khó chịu cho nhiều người có thể giúp đỡ để xóa ký sinh trùng đường ruột. Chống vi khuẩn detoxic diễn đàn và chống nấm và, do đó, một hiệu thuốc để loại bỏ vi khuẩn từ cơ thể. Nhai vài tép tỏi một ngày để ngăn chặn và bỏ ký sinh trùng.

Sữa và sữa chua vi sinh là tuyệt vời cho việc loại ký sinh trùng lây nhiễm và gây ra bởi nổi bên trong đường tiêu hóa, một phần, bởi vì nó đẩy sự tăng trưởng của vi khuẩn khỏe mạnh. Tiêu thụ một Cốc sữa hay sữa chua mỗi ngày giữ dạ dày miễn phí từ lây nhiễm và ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn có hại.

Nước trái cây và rau quả, Uống nước rau, thực phẩm có nhiều lợi ích cho cơ thể. Các nước từ rau quả là dinh dưỡng detoxic diễn đàn quan trọng, và ngoài ra hóa trong các nước sạch máu, bao gồm cả các chất độc và ký sinh trùng trong cơ thể phát huy. Một lợi thế của rau quả enzyme.

Detoxic – làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần

Gạo Giấm trong tất cả các hình thức của nó, là tốt cho việc điều trị của một số lớn các khiếu nại. Ký sinh trùng, bỏ một muỗng giấm trong một ly nước. Thêm axit giấm, tốt hơn. Ký sinh trùng, nặng, nên 3 đến 4 ly mỗi ngày.

Con chó Móng tay của mùi làm thế nào để sử dụng tự nhiên, chống vi khuẩn và họ là tốt cho việc điều trị của ký sinh trùng trong thành phần ruột. Bạn không chỉ có thể bỏ detoxic ý kiến ký sinh trùng, nhưng nó cũng có thể tiêu diệt những quả trứng và giúp đỡ trong phòng ngừa thành phần của tập bổ sung nhiễm trùng. Nhai 1-2 móng tay mỗi ngày cho một phần tràng làm sạch.

Nghệ Nghệ có một loạt các tác dụng thuốc và làm thế nào để sử dụng có thể được sử dụng để điều trị của nhiễm ký sinh trùng. Thêm nghệ để ăn hoặc tiêu thụ trực tiếp với nước để được kết quả nhanh chóng và hiệu quả phần hơn.

Detoxic nơi để mua – giá – nó nằm ở hiệu thuốc – amazon – ebay – Aliexpress

Nó nằm ở hiệu thuốc? Những thông tin quan trọng khác, bạn nên biết không? Giữ tất cả cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và những phòng thí nghiệm. Bác sĩ có thể thực hiện vài thí nghiệm để xác định một phản ứng của các cơ trên mebendazole amazon, ebay, Aliexpress.

Đừng để người khác lấy thuốc. Nó có khả năng mà các toa có thể không được gia hạn bởi dược sĩ mà không có một giấy chứng nhận detoxic giá ý kiến y tế. Nếu bạn gọi triệu chứng nhiễm trùng sau khi uống thuốc, bác sĩ.

Điều quan trọng là hãy viết ra nó nằm ở hiệu thuốc một danh sách của tất cả các loại thuốc đã dùng, bao gồm, cùng với một toa và bạn mua chúng mà không giá cần một toa thuốc amazon, ebay, Aliexpress, bao gồm cả vitamin bổ sung. Anh có danh sách, mỗi lần thăm bác sĩ detoxic diễn đàn của bạn hoặc, nếu có một bệnh viện. Nó cũng là thông tin quan trọng trong trường hợp khẩn cấp.

[Top]

Giảm béo Bụng với Tinh Dầu

Để mất bụng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, thơm là một lựa chọn thú vị. Giải thích của một chuyên gia.

Bạn dành thời gian của bạn kéo áo len của bạn để che giấu bụng của bạn? Và trong mùa hè, không có câu hỏi đặt một hai mảnh? Chưa, bụng mỏng là có thể. Không có câu hỏi nào ở đây thay đổi hoàn toàn, hoặc hoàn toàn hấp thụ một sự vòng bụng. Mục tiêu: để tìm nhẹ nhàng hơn hài hòa đường cong và tiêu hóa thoải mái.Để mất bụng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, thơm là một lựa chọn thú vị. Giải thích của một chuyên gia.

Tin tốt: phương pháp điều trị cung cấp dưới đây là ngắn, và đang thực hiện bởi loạt của một tuần, không hơn. “Trong thực tế, tôi nhận thấy rằng các bệnh nhân của tôi muốn làm rất nhiều ngắn và phương pháp điều trị lặp đi lặp lại. Nếu tôi cung cấp cho họ một tháng tiền lương, không ai sẽ đi theo anh tới cùng. “Tiến sĩ giải thích Philippe Goëb, một aromatherapist bác sĩ.

Gì tinh dầu nếu tôi có bụng cồng kềnh?

“Khi bụng bị sưng, đó là bởi vì có quá nhiều khí, Tiến sĩ giải thích Philippe Goëb. Và biểu hiện này “bóng bụng” cũng bao gồm cả một đám rước của tiêu hóa khó chịu mà người ta có thể phải đối mặt với. “

Để thúc đẩy tiêu hóa, điều đầu tiên phải làm là sửa lại chế độ ăn của bạn. “Đầu tiên giảm tinh bột đó là một kỹ thuật để đưa khí. Nhưng nói chung, tôi khuyên, càng xa càng tốt, để giới hạn công nghiệp thực phẩm chất lượng kém, mà phá vỡ những đường ruột . “

Một điều trị dựa trên tinh dầu (ANH) có thể được đưa ra, nhưng nó sẽ được về cơ bản có triệu chứng … và sẽ không tha cho với một xét của lương thực của nó và lối sống.

Để đối xử với đầy bụng, đây là loại tinh dầu:Gì tinh dầu nếu tôi có bụng cồng kềnh?

Tinh dầu dùng làm thuốc của ma-Rốc, tôi tập trung ở 1.8 cineole mà củng cố các chức năng của thanh lọc gan;

Tinh dầu chanh.

Hướng: hãy uống một giọt mỗi ngày 3 lần trong một tuần điều trị (một tuần trong số hai sau đó một tuần trong số ba sau đó một tuần, một tháng).

Trong thời gian dài trị này phình bụng, một số nhà máy thúc đẩy chức năng gan : cây kế kết hôn và cao có gan thuốc bổ, đó giúp gan trong chức năng của nó. “Để được đối xử bằng cây nhiều hình thức là có thể,” Tiến sĩ Goëb. Các loại trà thảo dược là rẻ, EPS (thuốc tiêu chuẩn chiết xuất) đang tập trung hơn, nhưng cũng đắt hơn, cuối cùng mẹ chất cồn là cũng hiệu quả, nhưng chứa rượu. Mỗi phương pháp có những lợi thế … và nhược điểm của nó. Bất cứ hình thức là lựa chọn, phải mất một tuần để điều trị được đổi mới.

Gì tinh dầu nếu tôi có cellulite?

Để làm giảm bớt cellulite, tinh dầu là cần thiết đó sẽ chiến đấu chống lại giữ nước và béo ngậy tế bào chi tiết. Mùi thơm, nó có thể làm cho một hỗn hợp với mà người ta có thể xoa bóp bụng mỗi ngày, cho hạnh phúc đối với các kết quả.

Cho hỗn hợp này, Tiến sĩ Philippe Goëb khuyên:

Một loại dầu của bách ( bách sempervirens ), có quan tâm nằm trong monoterpene mà đóng góp để làm lại mô da;

Một ÔNG cỏ xạ hương để linalool, cho hành động của mình trên gần đây giữ nước;

Một EH của tinh dầu bạc hà, trong đó có một hành động vào tuần hoàn của bạch huyết và khảm cellulite;

Và cuối cùng, một laurel ÔNG ( laurus nguy hiểm ), cả máu bổ và chống viêm da .

Hướng: Đưa này, hỗn hợp của dầu trong phần bằng nhau, pha loãng để 5-7% trong một dầu thực vật của mắc mà chất lượng được hấp thụ nhanh. Hoặc giữ này, hỗn hợp của tinh khiết tinh dầu trong một bình và đổ 3 hay 4 giọt hỗn hợp này vào một caffeine-dựa kem hạt .

Lừa: áp dụng các chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, khi làn da vẫn còn hơi ẩm và các lỗ chân lông mở.

Cụ thể: hỗn hợp này là thích hợp để bụng, nhưng cũng cho mông, đùi, bên trong đầu gối. Tất cả các khu vực cellulite.

Gì tinh dầu nếu tôi có làn da của bụng thoải mái?Gì tinh dầu nếu tôi có làn da của bụng thoải mái?

Sau khi da bị thẳng thắn phát hành, không có phép lạ phương pháp để đưa nó trở lại trong căng thẳng . Phòng vẫn còn cần thiết nếu một thư giãn bắt đầu, để duy trì sự dẻo và màu da của mình.

Một hỗn hợp gồm chủ yếu của dầu thực vật sẽ cho phép để làm việc trực tiếp vào chất lượng của da . Đây là một công thức đề nghị. Trộn trong phần bằng nhau trong một bình:

Dầu thực vật của phỉ;

Dầu thực vật của ngọt hạnh nhân;

Rau rose hoặc dầu hạt nho;

Thêm vào hỗn hợp này một vài giọt tinh dầu tinh dầu bạc hà đánh giá cao cho nó thoát hành động.

Dẫn: áp dụng trong số lượng nhỏ trên bụng và mát-xa, luôn luôn khi rời khỏi phòng tắm khi da bị vẫn hầu như không ẩm và chuẩn bị, sẽ thâm nhập một cách nhanh chóng .

 

[Top]

Pháp, một đất nước vẫn còn hấp dẫn cho thử nghiệm lâm sàng

Một hai dang khảo sát xuất bản mỗi hai năm, cho thấy rằng Pháp vẫn là một trong các quốc gia tốt nhất đượcPháp, một đất nước vẫn còn hấp dẫn cho thử nghiệm lâm sàng đặt trong lĩnh vực nghiên cứu, nhưng một số người đang trở nên khó khăn hơn và nhiều hơn nữa.

Đây là một khu vực trong đó Pháp là rất hấp dẫn, nhưng trong bao lâu? Với 10% của các nghiên cứu quốc tế thực hiện trên lãnh thổ nước là một trong những người chơi lớn trong toàn cầu lâm sàng nghiên cứu, theo hai dang * 8 Quốc tế hấp dẫn cho Quốc tế Lâm sàng Nghiên cứu khảo sát.

Nó cung cấp một tổng quan của các nghiên cứu thực hiện bởi các ngành công nghiệp dược phẩm trên đất pháp và cho phép Pháp để được đặt trong các cuộc thi đấu quốc tế, cũng như “để đánh giá cao những điểm mạnh của mình, và khu vực của sự xuất sắc”. Cập nhật mỗi hai năm kể từ năm 2002, nó cũng cho phép chúng tôi biết có thể lề của tiến trình trong môi trường này.

Lâm sàng thử nghiệm được mang ra sau khi các phòng thí nghiệm và động vật nghiên cứu giai đoạn để đánh giá và làm rõ sự an toàn, và sử dụng sản phẩm trong cơ thể (Giai đoạn I), để xác nhận nó hiệu quả điều trị cho bệnh II và III), sau đó theo thuốc trong cuộc sống thực (Giai đoạn IV).

Giữa tháng giêng năm 2014 và tháng mười hai năm 2015, tổng cộng 507 lâm sàng nghiên cứu được thực hiện bởi nhà công nghiệp Pháp và 45% số chúng được thực hiện trong lĩnh vực ung thư và oncohematology. Giai đoạn đầu nghiên cứu (Giai đoạn I) tài khoản cho 17% của những nghiên cứu (so với 20% trong năm 2014) và Giai đoạn III / IV nghiên cứu tài khoản cho 56% (so với 63% trong năm 2014).

Suy giảm một trong các nghiên cứu trong lĩnh vực nhất địnhSuy giảm một trong các nghiên cứu trong lĩnh vực nhất định

“Động lực của lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng ở oncohematology, với các tập trung nghiên cứu về giai đoạn đầu, dường như là một trong những đòn bẩy của Pháp ‘s hấp dẫn cho quốc tế lâm sàng nghiên cứu,” hai dang điểm ra.

Tuy nhiên, sau đó là quan tâm rằng đây ổn định không nên dẫn đến sự thư giãn của những nỗ lực của các diễn viên tham gia trong lĩnh vực này. “Đưa ra tầm quan trọng của lâm sàng nghiên cứu trong sự phát triển của sáng tạo các loại thuốc và các cường độ thi đấu quốc tế, Pháp của vị trí phải được tăng cường,” ổng nói vậy. Đặc biệt là từ một vài chỉ số chuyển sang màu cam theo anh ta.

“Sự chậm trễ trong việc thiết lập các thử nghiệm mà vẫn còn quá lâu, từ chối trong một lĩnh vực điều trị ở Pháp, giảm trong số đầu giai đoạn thử nghiệm, ít đại diện của Pháp trong thử nghiệm lâm sàng ở châu Âu , Đông Âu …” danh sách Jérôme Bouyer, chủ Tịch của hai dang Ủy ban cho Khoa học.

Như vậy, khi onco-huyết học nghiên cứu là một điểm mạnh (90% của Giai đoạn tôi nghiên cứu thực hiện trên lãnh thổ đang ở trong lĩnh vực này), Pháp đang trải qua một giảm trong các nghiên cứu trong tất cả các giai đoạn khác nhau trong lĩnh vực điều trị khác hơn là một trong những điều này như thần kinh học hoặc thần kinh.

Quá lâu thực hiện sự chậm trễ

Trên tất cả, Pháp phải cải thiện vào khung thời gian để thực hiện những nghiên cứu lâm sàng. Mặc dù biện pháp trong năm 2014 để giảm các bắt đầu lên lần, các khảo sát cho thấy rằng nó là không được tôn trọng trong gần một nửa của những thử nghiệm lâm sàng đề nghị Pháp. Hỗ trợ vật trung gian giữa các trình của các tập tin và ANSM ** đã thay đổi từ 55 ngày trong năm 2014 để 57 ngày trong năm 2016.

“Pháp vẫn là phạt bởi chiều dài của thời hạn trước khi bắt đầu các cuộc thử nghiệm, vì thiếu nguồn lực cấp cho Quá lâu thực hiện sự chậm trễANSM và các ủy Ban bảo Vệ của Người khuyết Tật (DÕI), sự chậm trễ hành chính là khả năng tăng” hai dang. Mặc dù Pháp tổng thể tốt hơn so với châu Âu của mình, hàng xóm trong số trung bình của người bệnh, bởi nghiên cứu, bởi trung tâm tuyển dụng tốc độ, nó phải tuy nhiên làm với các ngày càng quan trọng đối thủ cạnh tranh của Đông Âu.

Ví dụ, số trung bình của người bệnh trong nước nghiên cứu và trung tâm là 5.8, trước của Vương quốc Anh (3.9) Đức (4.1), Ý Là 4,6), Tây ban nha (có 5,2), Hoa Kỳ (4.7) nhưng không phải Đông Âu (6.2). “Sự hấp dẫn của Pháp ở lâm sàng nghiên cứu phải trở thành một vấn đề ưu tiên cho đất nước” nói Patrick Errard, chủ Tịch của hai dang. Ông kết luận: “Để đạt được điều này, sức khỏe cộng đồng, ưu tiên phải được xác định rõ ràng, như bệnh ung thư và hiếm bệnh.”

Đó là lý do tại sao hai dang đã đưa ra năm đề xuất cụ thể và, ở nơi đầu tiên, “đưa con người, kỹ thuật, tài chính và có nghĩa là” để giảm bớt thời gian cần thiết để thiết lập lâm sàng thử nghiệm. Các tổ chức cũng đề nghị tăng cường lâm sàng nghiên cứu huấn luyện của các chuyên gia sức khỏe và tăng sự tham gia của bệnh nhân qua một thông tin nền tảng dành riêng cho họ. Cuối cùng, các tổ chức của Pháp quốc tế lâm sàng nghiên cứu cần phải được rõ ràng hơn, bởi bản đồ cung cấp của trung tâm điều tra, hoa tiêu cơ quan và liên tục thử nghiệm.

[Top]

Điều trị gì cho ghẻ?

Rising ở Pháp, ghẻ là một người rất dễ lây bệnh ngoài da, đó là truyền bằng cách liên lạc. Nó là bắt buộc phải xửĐiều trị gì cho ghẻ? với cậu như vậy là không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Rất hay lây bệnh ngoài da, ghẻ không thuộc về quá khứ. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa trường hợp được báo cáo ở nơi công cộng hay nơi tập thể. Một bệnh dịch đã được ghi lại trong một trạm cảnh sát ở Antibes. Hai tháng trước, vào tháng mười hai năm 2016, một trường mẫu giáo ở Clichy-xu-Bois (Seine-Saint-Denis) đã bị ảnh hưởng.

Chính dấu hiệu cảnh báo cho ghẻ, ngứa

Nhỏ rãnh một vài mm lâu đã xuất hiện giữa con của bạn là ngón tay, trên cổ tay và mắt cá chân của mình? Ông dành cả đêm của mình trầy xước? Làm người khác trong gia đình bạn có những triệu chứng tương tự không? Bạn có thể là nạn nhân của sarcoptes scabiei . Vi này nhện là tại xứ này lây bệnh ngoài da, da . Người phụ nữ khai quật một bộ sưu tập trong bì để đặt cọc trứng của mình.

Các dấu hiệu chính của ghẻ vẫn còn trong mọi trường hợp của tổng quát dữ dội và ban đêm ngứa. Một người không thể nhầm lẫn nó chàm .

Ghẻ được truyền thông qua liên lạcGhẻ được truyền thông qua liên lạc

Truyền của bệnh thường trực tiếp và thân mật trực tiếp xúc của con người. Đây là lý do tại sao nó có thể được coi là một bệnh truyền nhiễm trùng (DÍN). Tuy nhiên, nó không phải là của nó chỉ chế độ của truyền.

Ghẻ có thể ký hợp đồng, ví dụ như, trong liên lạc với giường bị sarcoptes. Nhện này làm tuy nhiên, không tồn tại hơn sáu ngày bên ngoài da người.

Sự liên hệ với Nhau cũng làm tăng nguy cơ. Những người sống hay sống trong tập thể cấu trúc (trường học, khả, nhà nghỉ hưu.) là như vậy, xúc. Thậm chí nếu thiếu vệ sinh là một yếu tố, bệnh ảnh hưởng đến tất cả các nhóm xã hội.

Địa phương, hoặc thuốc điều trị cho ghẻ

Ở Pháp, ghẻ có thể được chữa khỏi địa phương pháp điều trị trong ứng dụng của thuốc điều trị. Một trong những phương pháp điều trị sẽ được chỉ định, và họ có thể liên quan trong một số trường hợp.

10% bất hạt (Ascabiol) là một địa phương điều trị trong hình thức một lotion. Nó nên được áp dụng toàn bộ da ngoại trừ mặt và da đầu. Nó là cần thiết để lại nó cho 12 đến 24 giờ tùy thuộc vào độ tuổi của đối tượng, sau đó để rửa cho sạch sản phẩm. Nó là một điều trị hiệu quả, miễn là nó được thực hiện tốt, nhưng nó có thể khó chịu. -Phá vỡ, nó không hoàn lại An sinh Xã hội.

Địa phương khác trị, esdepallethrin (Sprene). Những ứng dụng của kem dưỡng da này phải được thực hiện trên tất cả các cơ thể, ngoại trừ các đối mặt. Điều quan trọng là phải giữ cho những sản phẩm liên lạc với da trong 12 giờ. Nó sẽ không được sử dụng trong bệnh hen và trẻ em với tiểu phế quản. Nó cũng cần thiết để suy nghĩ của phát sóng vào phòng sau ứng dụng của nó.

Kể từ mùa hè năm 2015, đã có một địa phương mới trị: một thuốc mỡ dựa trên permethrin (Topiscab). Nó phải mất ít nhất 8 giờ. Nó có thể được sử dụng nhiều hơn hai tháng và phụ nữ có thai.

Các ivermectin (Stromectol) là một loại thuốc uống sử dụng là điều trị cho bệnh ghẻ. Liều nên được điều chỉnh theo chủ đề của trọng lượng. Nó có thể được sử dụng trong trẻ em hơn 15 kg. Một liều đầu tiên (thành viên) được quy định, sau đó, một thứ hai, 15 ngày sau người trước.

Một chống ngứa (chống ngứa) điều trị có thể có ích cho một vài ngày.

Để đối phó hiệu quả với quản lý, nó là cần thiết để đối phó cùng một lúc với cùng một ngày, những người sống dưới cùng một mái nhà. Xử lý do đó cần được dùng cho tất cả các thành viên của gia đình.

Ngứa tiếp tục mặc dù điều trịNgứa tiếp tục mặc dù điều trị

Một số người có thể tiếp tục đầu mình mặc dù điều trị. Một vài nguyên nhân có thể là: tái nhiễm đôi khi liên quan đến người nghèo tuân thủ điều trị hoặc kích thích liên quan đến, ví dụ, Ascabiol. Một ý kiến y tế là cần thiết để thích nghi với việc điều trị.

Cần thiết biện pháp vệ sinh trong trường hợp của ghẻ

Các biện pháp vệ sinh phải bổ sung cho điều trị y tế. Trong thực tế, các kỳ ủ bệnh cho ghẻ kéo dài khoảng ba tuần, đó là chủ đề bị nhiễm và truyền nhiễm, trong khi ông không đầu một lần nữa.

Mới được mặc quần áo tờ, gối, chăn, và giường nên máy rửa sạch tại 60 ° C để giết nhện và trứng. Chỉ có một rửa là đủ.

Cho mô đó không thể được rửa sạch nó là cần thiết để xâm nhập vào họ với một ký bột (có sẵn trong nhà thuốc) và để chúng trong một đóng lại túi cho ít nhất ba ngày. Nó là cũng nên để ngăn cách vào trong một túi nhựa đồ chơi búp bê và các đối tượng của các nhà.

Để không làm ô nhiễm đối tác của mình hoặc không recontaminate, nó cũng nên để tránh cho đến khi quan hệ tình dục cuối cùng của điều trị.

 

[Top]

Ung thư ruột kết và trực tràng: những điều cần biết về chiếu

Phát hiện sớm, ung thư ruột được chữa khỏi trong 90% số trường hợp. Một người mới, đáng tin cậy hơn chiếu thử nghiệm đã có sẵn trong hai năm. Ai quan tâm ? Nó hoạt động thế nào ?

Ruột kết và trực tràng , như hạn được gọi “ung thư ruột” lợi ích từ một tổ chức buổi chiếu trên cùng một người mẫu như bệnh ung thư vú. Thiết bị này được cung cấp cho người từ 50 đến 74 năm, không có các triệu chứng rõ ràng. Nó làm cho nó có thể để tìm kiếm các dấu vết của máu (không thể nhìn thấy mắt thường) trong phân , mà có thể là dấu hiệu của một căn bệnh ung thư.

Chúng ta hãy nhớ rằng đây ung thư, người thứ nhất, chết người, ảnh hưởng đến hội tụ 43 000 pháp mỗi năm. Nó phát triển từ từ, bên trong ruột kết hoặc trực tràng, từ tổn thương được gọi là khối u . Xác định họ trong thời gian giúp chữa chín trên mười trường hợp. Đây là thử thách của tổ chức buổi chiếu.

Miễn dịch xét nghiệm máu trong phânMiễn dịch xét nghiệm máu trong phân

Kể từ tháng tư năm 2015, đáng tin cậy hơn miễn dịch kiểm tra đã thay thế Hemoccult (guaiac test) trong tổ chức buổi chiếu. Họ luôn tìm kiếm máu trong phân.

Lợi thế :

Những nhạy cảm hơn kiểm tra mục tiêu cụ thể con người hồng cầu. Do đó họ phát hiện nhiều gấp đôi như bệnh ung thư, ít rủi ro hơn của sai;

Họ cũng đang thực tế hơn. Chỉ có một mẫu yêu cầu (chống lại sáu trước khi). Nó là đủ để chọc phân với một thanh nhỏ và để chèn nó trong một cái ống đó là sau đó gửi đến các phòng thí nghiệm

Này tổ chức buổi chiếu là hoàn toàn miễn phí , và toàn bộ dân có liên quan được mời tham gia mỗi hai năm. Một thư được gửi tới các người. Sau đó, cô giới thiệu nó cho cô bác sĩ để cho cô miễn dịch kiểm tra.

Nhược điểm:

Tự thu thập phân, mà có thể đưa ra, vẫn không thể tránh khỏi, nhưng sẽ được làm sáng (một mẫu đơn thay vì sáu với Hemoccult test);

Một bài kiểm tra tiêu cực không nhất thiết có nghĩa là vắng mặt của ung thư: một bướu thịt mà không chảy máu thực sự là không phát hiện

Khi kết quả là tích cực, một nội soi là cần thiết để xác nhận việc chẩn đoán.

Các Septin 9 kiểm tra dựa trên một xét nghiệm máuCác Septin 9 kiểm tra dựa trên một xét nghiệm máu

Đó là một sự thay thế cho miễn dịch từ phân, mà đã được coi là có uy tín bởi một số bệnh nhân. Đây là Septin 9 kiểm tra, hoặc Epi proColon . Có sẵn ở Pháp từ năm 2012, nó tìm kiếm máu đổi DNA từ Septin 9 gene, một dấu hiệu cho ung thư ruột.

Lợi ích: một xét nghiệm máu đơn giản là đủ. “Bài kiểm tra khác đòi hỏi bệnh nhân tham gia. Có, tất cả mọi thứ được đơn giản, “xác nhận Yves Derveaux, giám đốc kinh doanh và tiếp thị của phòng thí nghiệm Epigenomics.

Nhược điểm: nó có giá một trăm euro, không hoàn lại An sinh Xã hội. Một số lẫn nhau xã hội – rất vài trong số – hãy chăm sóc nó theo giai điệu của 50%.

Khi để làm một nội soi?

Nếu bạn khám nghiệm là tích cực: chỉ có một nội soi có thể được sử dụng để kiểm tra khối u (u nhỏ là có thể được Khi để làm một nội soi?ung thư trên phân tích) và bỏ chúng ngay lập tức. Trong thực tế, một linh hoạt ống cung cấp với sợi quang học được giới thiệu thành ruột. Cử chỉ này được thực hiện dưới nhẹ gây mê.

Nếu bạn là một nguy cơ cao của bệnh nhân : nếu bạn có một lịch sử gia đình của ung thư ruột (15-20% dân số), thiếu máu, không bình thường quá thay đổi, bệnh viêm ruột .

[Top]