Month: June 2018

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời? Does tanning in a tanning bed cause less damage than natural sunlight?

A. It doesn’t matter whether you get it from the sun or from artificial sources such as sun lamps and tanning beds — ultraviolet (UV) radiation is linked to skin cancers (including basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma) and to other sorts of skin damage, particularly premature skin aging (photoaging).

UV radiation is one part of the spectrum of light that reaches the earth from the sun. At the UV end of the spectrum, the wavelengths are too short to be visible to the naked eye. They range in length from 100 to 400 nanometers (nm, or billionths of a meter) and are classified — from the longest to the shortest — as UVA (320 to 400 nm), UVB (290 to 315 nm), and UVC (100 to 280 nm). UVA rays, which penetrate deep into the skin, are responsible for tanning. UVB rays damage superficial skin cell layers, causing sunburn. UVC rays, the shortest, are considered harmless, since most UVC light is absorbed by ozone in the upper atmosphere and thus does not reach the earth. Of the UV solar radiation that does reach the earth, up to 95% is UVA, and about 5% is UVB. For years, scientists believed UVB rays were the most harmful, because sunburn is linked to melanoma, the deadliest form of skin cancer. But since the late 1980s, we’ve learned that UVA rays also increase skin cancer risk — and they are the main cause of photoaging.

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Tanning beds use fluorescent bulbs that emit mostly UVA, with smaller doses of UVB. The UVA radiation is up to three times more intense than the UVA in natural sunlight, and even the UVB intensity may approach that of bright sunlight.

We first learned about the harmful effects of sunlight from long-term population studies. Our understanding of the risks associated with tanning beds has developed more slowly, because they are a relatively recent phenomenon, first appearing commercially in the United States during the late 1970s. Since the late 1990s, however, mounting evidence has shown a link between tanning bed use and all skin cancers. In 2002, a National Cancer Institute study found that use of an indoor tanning device was associated with a 50% increase in the risk of basal cell carcinoma and a more than 100% increase in the risk of squamous cell carcinoma.

In 2007, the International Agency for Research on Cancer analyzed 19 studies on indoor tanning and the risk for melanoma. It concluded that people who started indoor tanning before age 35 had a 75% greater risk of developing melanoma. Since 2003, UV radiation from any source has been listed by the U.S. National Toxicology Program as a known carcinogen (cancer-causing substance). Currently, many government agencies caution against tanning.

Laboratory research has helped us understand how tanning affects skin cells.

Bằng cách này, bác sĩ: Là một giường thuộc da an toàn hơn ánh sáng mặt trời?

Both UVB and UVA rays damage the cells’ DNA, potentially causing mutations that may lead to cancer. This same DNA damage is the cause of tanning. In other words, tanning itself is a sign of DNA damage in the skin.

Despite the clear evidence that it’s unsafe, the use of tanning beds is on the rise. Nearly 30 million people in the United States tan in salons every year, most of them women between the ages of 16 and 49. Surveys show that many people understand the risks but continue to tan because they think it makes them look healthy.

Meanwhile, the tanning industry makes misleading claims for the healthfulness of indoor tanning. One claim is that it helps build a base that protects against sunburn. It does, but only slightly — the equivalent of a sunscreen rated SPF 4 or less. Another claim is that tanning is a good way to stimulate the skin’s production of vitamin D, a hormone that’s essential to bone health and has been linked to a reduced risk for several cancers. But you can get all the vitamin D you need in a daily vitamin D supplement, which offers all the benefits without any of the risks to your skin.

Titan Gel– chức năng – giá

Titan Gel– chức năng – giáTitan Gel một Gel đó được thiết kế để phát triển ta sản xuất khác thích rất phổ biến trên net. Hàng ngàn người đàn ông yêu cầu khác, ox họ có nghĩa vụ phải Titan Gel mua’, đọc khác người có kinh nghiệm và yêu cầu b rezurc Giá năm hoặc ox, họ có thể để nó ở đó cả. Một lần nữa và một lần nữa khác chết chức năng cung cấp chức năng giá giá câu hỏi, ox chết đánh giá và kiểm tra trên mạng đang Giả, hoặc ox việc ở Đức sẵn Gel thực sự hoạt động.

Trong ngày hôm nay -Kiểm tra, chúng tôi thấy đón các sản phẩm gần gũi hơn với một – chúng tôi đã mua nó để thiên thần web của chúng tôi kinh nghiệm và Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực y tế, rõ ràng Thú đích thực.

Được chính xác sản xuất nói, là để thừa nhận chức năng giá nặng một lần nữa – bởi vì ông mũ coi khác dường / các đơn vị, hành ông nhiều trang Web tạo ra, hành vi để tăng kích thước mà người đàn ông, titan Gel mua gì. Trên mỗi trang Web thành phần khác nhau và các hiệu ứng được hứa. Chúng tôi tóm tắt lần khoảng:

Titan Gel– chức năng – đánh giá – diễn đàn Nữ Việt nam

Đến 4 cm

60% đ kích Thước dương vật

Tăng cường khả năng chịu đựng trong quan hệ tình dục

Cương cứng hỗ trợ cho nên mạnh mẽ hơn và dai dẳng cương cứng

Mạnh Hơn Thanh

Thực ra, chính xác là người đàn ông của rogue Giả, các nhà cung cấp để Greenbeam, PotenzTabs24 hoặc Erozon Max gr: chết, phải được tăng lên, thanh đang tốt hơn và montauban trọng thứ ham Muốn tình dục Và cương cứng mọi tất cả, chỉ tốt hơn vậy rất nhiều ảnh hưởng trong một chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam sản phẩm. Thường người đàn ông, nên có thể tăng montauban testosterone chứng minh mũ chết bị đón sao chép liên kết thành phố vì vậy, đến nay, chỉ Ciavil quản lý. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn – cho đến nay, mũ sao chép liên kết thành phố, không có nhiều, Chỉ có thể đơn giản là một lời hứa như vậy lời khuyên. Và mặc dù chúng tôi đã có thể ước tính trước, để đã cho phẩm một sản nó khác ở đây là, chúng tôi đã mua titan Gel cho cho niềm tin đọc.

Bạn yêu cầu thiên thần để sử dụng titan Gel? Trên Internet người đàn ông thông báo trước, không có gì mới dòng giả đồ, không có chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam hướng dẫn. Chỉ khi người đàn ông giữ các sản phẩm, ngay cả trong tay, học đàn ông của muốn nó thực sự làm việc – và. khá dễ dàng. Tôi xin trích dẫn chết gói:

“Áp dụng các mong muốn số Tiền với sự giúp đỡ của các trong tầm tay.”Đức: “mong Muốn Stamos với sự giúp đỡ của các trong tầm tay.”

Titan Gel– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần chi phíTitan Gel– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần chi phí

Đây là tất cả. Không có gói hoặc Bổ sung tương tự, nó là viết tắt dễ dàng chỉ câu này trên Ống và trên thùng. Dễ dàng để áp dụng các titan Gel với T-sẵn sàng rồi, phải phát triển. Này nhắc đón một ephriam năm Marathon Đêm, mà là nghĩa vụ để tăng khả năng một cách tương tự.

Bạn muốn Titan Gel mua? Các mọi người nghệ sĩ. Trong thực tế, nó thậm chí cả thành NH V sehny dễ dàng để Gel. Một mặt, có rất nhiều người khác nhau trang Web khác, bàn tay, các quy trình phức tạp. Gì người đàn ông trọng sẽ trả tất cả những trường hợp này, mỗi lần giao hàng, chúng ta có thể Mồi đến đến däfür làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí đón suy nghĩ.

Một phần m SEI tuyên bố rằng hạnh Titan Gel là một trong nhà Thu SEI – đó là thành của R SEI. Tôi có trong danh điển hình đông 3 Thuốc trong các Tuyến gọi là titan Gel nói bất cứ điều gì cho bất cứ ai, và nó montauban trong bán buôn thành là có. Montauban bị Amazon đã được liệt kê titan Gel thành, làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí con số có thể sẽ à các phản Hồi âm chết bán cho báo chí giáo. Kết luận: titan Gel gì người đàn ông ở Đức thành bị Amazon hoặc trọng dược mua – chính xác để Ứng Siêu hoặc Lissilust.

Titan Gel– choáng – tác dụng phụ có đau không? – ý kiến

Quá trình đặt hàng là hơi khác nhau trên tất cả phát tri mẹ. Sao chép liên kết thành phố tất cả chung: Người đàn ông một dành cho tên và số điện thoại của mình và mọi sau đó gọi. Một phần, phải, đàn ông, montauban, mình địa chỉ nhập, bị nhất cung Cấp theo anh ta trên sao chép liên kết thành phố Tên Và số. À, chúng tôi đã lần đầu tiên hiểu thành, chúng tôi nhìn một khía cạnh khác, trên các người đàn ông gì trật tự. Đôi khi không có mô tả bạo lực nội dung khiêu dâm.

Người đàn ông, vào đây vào “Trật tự”, vì vậy mọi người đổi hướng đến một trang khác trên những người đàn ông của mình địa chỉ dữ liệu và một phù hợp Cũ chọn gì. Tất nhiên, không cần phải mua titan gel ống miễn phí. Cho một không hiệu quả choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến sản phẩm tuy nhiên, không bao giờ bỏ lỡ tốt Cũ.

Sau khi nhập dữ liệu, người đàn ông, sau đó, là ở đây, trong 20 Phút, chúng tôi được gọi. Ngoài ra, gì, đàn ông, montauban ngay lập tức gửi CH từ đặt-các công trình sao chép liên K từ vào thành. Và ý thức. Anh bạn, anh biết đấy, thực sự gọi tôi.

Sau 30 Phút về cuộc gọi, một giáo đến sự khó chịu người phụ nữ thành đúng cách tâm trí tôi trước sau đó mới nói hạnh chết choáng choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến tác dụng phụ có đau không? ý Ki tấn kết nối trang là xấu và cô ấy gọi lại sau. Sau đó cô được gọi là đang tiếp theo thứ đầu Tiên năm. Cô ấy hỏi tôi, để nhiều inch, tôi sẽ có thích dương. Tôi nói tôi không nghĩ về điều đó.?? co. Cô ấy nói, đằng sau khi chết một Ống tôi được lệnh có tối da 1cm có thể. Tôi nên để tôi thơ hoạt náo bằng mà 2 ống titan Gel để lên đến 5 cm quá, red.

Tôi từ chối việc Cũ và nói hạnh tôi ở lại bị trật tự vậy. “Tôi có mà một Cũ…”nghe từ điện Thoại của tôi, tôi bị gián đoạn cô và nói rằng hạnh ý tôi là Ống titan Gel mua muốn không có nhiều Chào mừng lễ phục sinh. Hơn, gấu và đơn giản đơn giản mọi mỗi tiền giao hàng.

Titan Gel– nơi để mua – Gia – thuốc – Amazon – ebay – AliexpressTitan Gel– nơi để mua – Gia – thuốc – Amazon – ebay – Trang

Cách duy nhất để trả tiền cho hàng của bạn là bằng tiền mặt trên giao hàng. Tại sao trang / đơn vị vậy? Chết thanh toán mỗi tiền giao hàng nghiện là sản phẩm cho nhau, dẫn đến một điều gì đó. Bởi vì mũ người đàn ông một người Ở đầu tiên hơn, gấu và đơn giản đơn giản và trình bày nhận, đó là không thể để lấy lại vinh Thiến. Nếu người đàn ông “gian lận.” bị Google đi, sau đó rõ ràng cho bạn vô số trị và xã nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress hội của người mua, chết bài báo khác nơi để mua giá thuốc ebay Trang ra lệnh, như anh đã nhận được.

Về cơ bản, cũng chính xác là chúng tôi để. Ra lệnh cho chúng tôi được chỉ định một Gel là phóng đại của thế, hoàn toàn thành phần khác nhau mũ n trong mạng. Cho mục đích này, cùng áp dụng. Cho người bán được không chịu trách nhiệm về sự trở lại của hàng Hóa của chúng tôi.

Để đã nói chúng ta đã mua titan Gel để đón xem bí ẩn này sản phẩm gần gũi hơn. Chuẩn bị là nơi để mua giá thuốc Amazon Trang ebay, dày– hoặc mở rộng, chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm vậy???. Trên Scientic s, đó là nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress cách dễ dàng không h TÊN pháp, CH được sử dụng để kích thích dương vật Tăng trưởng. Chúng tôi muốn đặt hàng, tuy nhiên, à, chúng tôi đã tò mò về các Cấy pH TRUYỀN giáo. Chúng tôi đã tìm ra sự thật thú vị.

 

[Top]